CrossFit Nijmegen

HOUSERULES

  Algemeen

 • CFN is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel.
 • Deelname aan trainingen geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid;
 • Bij het betreden van het CFN terrein ga je akkoord met de CFN huisregels.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming.

 

Lidmaatschap

 • Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden.
 • Wijzigingen, pauzeringen en beëindigingen dienen per email gecommuniceerd te worden naar info@crossfit-nijmegen.com.
 • CFN hanteert een aangepast rooster en openingstijden in vakantieperiodes, op officiële feestdagen en op de vrijdag van de Nijmeegse 4- daagse zonder recht op restitutie of compensatie.
 • Compensatie van niet gebruikte credits naar een volgende week of maand is niet mogelijk.

 

Trainen bij CFN

 • Meld je persoonlijk af als je later uitschrijft dan de gestelde uitschrijftijd en je (echt) niet kan deelnemen aan de groepsles. Op deze manier gun je iemand anders een plekje. Mocht je meerder keren onnodig (lang) plekken bezet houden, word je daar op aangesproken.
 • We stellen persoonlijke hygiëne zeer op prijs. In de trainingsruimte draag je veilige en schone sportkleding. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht voor veiligheid en hygiëne.
 • Draag er zorg voor dat jouw persoonlijke hygiëne niet tot overlast leidt bij anderen.
 • We starten en finishen de training samen. Wacht dus met opruimen tot dat iedereen klaar is. Eerder klaar? Moedig elkaar aan alsof je leven ervan afhangt, en sleep je buddy’s mee over de finish. Zodra iedereen klaar is wordt de les gezamenlijk en onder leiding van de CFN coach afgesloten.
 • Schrijf je alleen in als je ook echt deel wilt nemen. Schrijf je in voor 1 les per lesuur (ook voor open gym)
 • Op tijd komen: Zorg dat je 10 minuten voor de les begint aanwezig bent. Zorg dat je vóór aanvang van de les omgekleed en sport klaar bent. Indien je te laat komt, dien je zo snel mogelijk omgekleed te zijn en je te melden bij de coach.
 • Er wordt ten alle tijden gestart met een warming u (als je te laat bent zorgt de coach dat jij een warming-up krijgt).
 • CFN advies: voer voor de start van de les een persoonlijke warming-up uit.
  Voor een veilig verloop van de les dient iedereen voor deelname verplicht bijzonderheden te melden.
 • Spreek de coach 1 op 1 aan als het voor jou niet wenselijk is om jouw bijzonderheden in de groep te vermelden.
 • De aanwijzingen van het personeel/van de coaches van CFN dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Schrijf je uit binnen de gestelde uitschrijftijd. Doordeweeks tot 2 uur voor aanvang, in het weekend tot 12 uur voor aanvang.

 

Opbergen eigendommen

 • Kleding, tassen, drinkflessen, trainingsmaterialen en andere eigendommen dienen in de kleedkamer of in de daarvoor bestemde opbergvakken opgeborgen te worden.
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van onze lockers.
 • CFN is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen.
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten. Dit geldt ook voor de lockers, deze worden dagelijks gecontroleerd en schoongemaakt.

 

Gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen worden opgeslagen op onze daarvoor bestemde plaats. Op ieder moment binnen onze openingstijden kan/mag je jouw eigendommen op komen halen.
 • Als gevonden voorwerpen niet worden opgehaald en een tijdje in de gevonden voorwerpen bak zijn blijven liggen meldt CFN 1x per maand dat wij de gevonden voorwerpen een periode daarna gaan doneren aan “het goede doel”. Uiteraard zorgen wij ervoor dat er tussen de melding en de donatie voldoende reactie
  tijd zit.

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van onze huisregels aangifte gedaan bij de politie.